Activiteiten binnen de groep: Groningen

25-03-2023 Beginnerscursus Imkeren 2023 Uithuizen

Home

Groep Groningen werkt samen ...

De Groep Groningen van de NBV omvat 13 provinciale afdelingen (zie button op de site) De vertegenwoordigers van deze afdelingen komen tenminste twee keer per jaar bijeen om lopende zaken te bespreken.
Maar natuurlijk proberen de afdelingen, vaak via het DB (dagelijks bestuur) van de Groep, de belangen van de diverse leden te behartigen bij regionale en plaatselijke overheden, agrarische (natuur)organisaties, natuurbeschermingsinstanties en landschapsstichtingen. 
Het geven van informatie over het bijenhouden als hobby, maar zeker ook over de uitermate belangrijke bestuivingsactiviteiten van honingbijen in de natuur, stadstuinen en land- en tuinbouw, rekent de Groep Groningen tot haar belangrijke taken.

En binnen de organisatiestructuur van de NBV functioneert de Groep als verbindingsplatform tussen landelijk HoofdBestuur en plaatselijke Afdelingen. Tenminste tweemaal per kalenderjaar treffen leden van Groep en HB elkaar voor overleg in het Bijenhuis/Wageningen.
 
De Groep werkt in werkgroepverband samen met de groepen Drenthe, Friesland en Noordoost-Overijssel. Deze werkgroep noemt zich heel toepasselijk "NONBijeen" (noordoostnederland bijeen) 
De werkgroep organiseert de cursussen voor beginnende imkers, voor gevorderde imkers, voor leraren-bijenteelt en voor de bijengezondheid.
Tevens organiseert de werkgroep in het Noorden een jaarlijkse studiedag in Beilen voor imkers en andere belangstellenden.
Daarnaast, afwisselend met Duitse Imkerverbände, themadagen in het grensgebied van beide regio's.

Website NONBijeen: www.nonbijeen.bijenhouders.nl
Secretariaat NONBijeen: nonbijeen@gmail.com 
  
Samenstelling DB-Groep Groningen:

Voorzitter:              
Secretaris:             Frank Broersma - uit de afdeling NBV-Groningen       T 050- 5515758
Penningmeester: Ben Wieringa - uit de afdeling NBV-Hoogezand           T 0598-422493

 

ATTENTIE AFDELINGEN IN PROVINCIE GRONINGEN

De huidige voorzitter van de Groep Groningen heeft te kennen gegeven m.i.v. het nieuwe verenigingsjaar 2016 zijn zetel beschikbaar te stellen.

Zeker ook met het oog op het samenstellen en opstarten van een NBV-Ledenraad, vraagt het Dagelijks Bestuur van de Groep Groningen de afdelingen in eigen gelederen eens aandachtig na te gaan, wie deze vacature zou kunnen vullen. Er mag geen bestuursvacuüm in Groningerland ontstaan, dus meld u aan of laat u aanmelden. Neem daarvoor contact op met de secretaris van de Groep.

Contactgegevens

Secretariaat van de NBV-Groep Groningen:

F. Broersma, secretaris
fbroersma@denhornonline.nl