Adressen en linken

 

In een brochure van de ANOG

Samen voor de bijen .....

"De Groep Groningen heeft inmiddels met de agrarische natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) contact gehad. Daaruit zijn interessante vervolgafspraken voortgekomen. O.a. gaat het daarbij om de ecologie in agrarisch gebied, het akkerrandenbeheer, het FAB-project en de biodiversiteit in het algemeen. Er wordt onderzocht hoe en in welke mate imkers met hun volken daarin mede van belang kunnen zijn. Maar omgekeerd bekijken de boeren, hoe ze de vitaliteit van bijenvolken meer kunnen bevorderen.

Op 31 mei 2012 is er in de Heemtuin in Muntendam een startbijeenkomst geweest van ANOG-leden en Groninger imkers. Daar zijn vele vragen gesteld en zowel adviezen, als discussiepunten ter tafel gekomen. Ter vergadering kon men zich inschrijven voor een Praktijknetwerk van agrariërs en imkers binnen het thema "Bijen op de akkers". (Nadere info bij het Groepsbestuur) 

Op 19, 20, 21, 26 en 27 juni werden bijeenkomsten op het erf en de akkers van diverse ANOG-boeren georganisserd voor boeren en RABObank-leden. Bij alle bijeenkomsten was er ook een imker uit de Groep Groningen aanwezig om specifieke info te verstrekken, evenals een medewerker van het Louis Bolk-instituut. De nadruk heeft bij deze ontmoetingen gelegen op het FAB-randenproject (Functionele Agrarische Biodiversiteit).

 


 

LINKS

Groningen zoemt!
manifestatie op 21 maart 2012, samen met o.a. Afd.Groningen-NBV

Jaar van de bij 2012
actuele informatie

De bij in land- en tuinbouw
de honingbij i.v.m. de agrarische activiteiten; aandacht er voor van diverse agrarische organisaties

drachtplantenlijst

de bijenstichting
aanverwante organisatie

info over bijensterfte
diverse info

imkervereniging stad Groningen e.o.
eigen site van afd. Groningen

imkervereiging Ter Apel
eigen site van de Afd.Ter Apel-NBV

Gerard Vos; o.a. coördinator honingkeuring
zelf imker; praktische info; allerlei wetenswaardigheden

Alg. Ned. Imkervereniging
landelijke vereniging

Imkervereniging Zuidlaren
Eigen site van de Afd.Zuidlaren-NBV

Honingprodukten
site van Klaas Sluiman uit Yde; ook secr. van Groep Drenthe

Zoekpagina

Zoekpagina

Agrarisch Natuurbeheer
Agrarische natuurvereniging; draagt bij aan biodiversiteit in agrarisch gebied

Carnica teeltgroep

Buckfast teeltgroep
coördinator is Gosse van der Velde

Buckfastbelangen Verenigd
verzamelsite van de Buckfast-groeperingen

Ned. Centrum voor Bijenonderzoek
Monitoring van gevolgen bijenziekten

Infopagina over honing- en wilde bijen, hommels
Info over bijen-breed, ook over drachtplanten en meer Onder redactie van Arie Koster

Bijen@wur-Wageningen Universiteit
onderzoeksinstituut voor de bijenhouderij

Onderzoek naar bijensterfte
gezamenlijk onderzoek naar de sterfte onder bijenvolken: Plant Research International W\'ningenUR; Alterra W\'ningen UR; Ned. Centrum Bijenonderzoek

Imkervereniging Ruinen
eigen website afd. Ruinen-NBV

algemene informatie
info voor de belangstellende leek over diverse aspecten van het bijenhouden

wilde drachtplanten
zaadmengsels en vaste plantenvoor een insectenvriendelijke tuin

insectenvriendelijke tuinen
ideeën voor insectenvriendelijke en drachtrijke tuinen

 

 

 

Contactgegevens

Secretariaat van de NBV-Groep Groningen:


R. Dekker, Penningmeester

A. 't Hart, Voorzitter

F. Broersma, secretaris
fbroersma@denhornonline.nl