Drachtcoordinatie voor imkers en telers

Vraag en aanbod drachtgebieden

In het kader van de bestuivingsbehoefte van vele gewassen in de land- en tuinbouw, is de vraag naar bestuivingsvolken sterk aanwezig. Maar ook imkers hebben hun redenen om hun volken bij/in bepaalde drachtgebieden of -percelen te plaatsen.

Om vraag en aanbod van beide groeperingen op elkaar af te stemmen, heeft de Groep Groningen zich voorgenomen als coördinatie-trefpunt te fungeren, een zo te noemen "drachtloket".
Een en ander zal alleen kunnen functioneren met de bereidwillige medewerking van beide partijen: imkers met hun afdelingen en telers met hun organisaties. Maar ook landschapsbeheerders zijn daarbij in beeld.

In veel gevallen zullen telers/beheerders al vaste relaties met imkers onderhouden en dat kan zo blijven.
Maar uit gesprekken met vertegenwoordigers van telersorganisaties blijkt, dat er een toenemende behoefte bestaat aan bestuivingsvolken en men daarom graag een mogelijkheid zoekt tot een breder aanbod.
En verder zijn er imkers, met name beginnende imkers, die zo'n contact nog niet hebben.
Deze belanghebbenden wil de Groep vervolgens met elkaar in contact brengen.

Alhoewel er op termijn vanuit de NBV en de overheid gestreefd wordt naar de instelling van een landelijke "Bijenmakelaar", vragen wij u toch door te gaan de regionale mogelijkheden bij ons te melden. De Bijenmakelaar is inmiddels aangesteld als lector-bijengezondheid aan de Hogeschool VHL Larenstein in Leeuwarden. Benoemd is mevr. Dr. Karin Steijven
 
De Groep Groningen vraagt haar afdelingen daarom binnen hun ledenbestand de behoefte aan drachtareaal te peilen. De resultaten van zo'n inventarisatie ziet het drachtloket graag tijdig tegemoet!
Ook bestaat er de mogelijkheid, dat er op de drachtpercelen van "vaste imkers" overcapaciteit bestaat, waardoor zodoende nog plaatsingsruimte voor andere volken beschikbaar kan zijn. Ook daarvan krijgt het drachtloket graag bericht.

Eenzelfde inventarisatie hopen wij van telers tegemoet te zien, opdat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden. De centrale contacten tussen telers/land- en tuinbouwverenigingen moeten echter nog verder door de Groep Groningen gelegd en uitgewerkt worden, maar intussen zouden individuele imkers "hun boeren/telers" hierop al kunnen attenderen.

N.B.:
vanzelfsprekend is het aan iedere imker, om in principe zelf de gewenste drachtpercelen te zoeken, contacten met eigenaren te leggen en afspraken daarover te maken. Het drachtloket zal hoofdzakelijk eventueel vraag en aanbod coördineren!

Als coördinator van het drachtloket fungeert de voorzitter van de Groep Groningen.

Opmerking: Bestuivingsimkers kunnen bij het vastleggen van hun afspraken met telers zonodig gebruik maken van het "Bestuivingsbesluit" (zie de NBV-website) en de Nederlands-Duitse "Bestuivingsbrochure" (info bij NONBijeen). Echter, bestaande afspraken tussen teler en imker kunnen desgewenst gerespecteerd blijven.

 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZoemmmmm…………………………..

Bijen zoeken bloeiende gewassen!!

                        Ook dit jaar (2015) gaat de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) bijenvelden aanleggen in Korengast en  Veele. Nu het weer wat warmer wordt en de percelen opdrogen kunnen de bijenvelden ingezaaid worden met het bijenmengsel van de ANOG. Het mengsel is twee jaar geleden door de ANOG zelf samengesteld  en  moet er voor zorgen dat bijen, vlinders en andere insecten vanaf het voorjaar tot aan het late najaar voedsel en met name stuifmeel uit de mooie bloeiende velden kunnen halen. De bijenvolken die door de imkers bij deze bloemenvelden worden gezet moeten gezonde volken worden die heerlijke honing gaan binnenhalen en sterk genoeg zijn om de komen de winter te overleven.

Maar naast het aanleggen van twee bijenvelden wil de ANOG boeren en imkers bij elkaar brengen. Vaak bestaat er al een relatie maar we zijn juist op zoek naar boeren en imkers die dat nog niet hebben. Ook de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) signaleert het probleem dat imkers en boeren elkaar moeilijk kunnen vinden.

Dus mocht je gewassen telen waar bijenkasten bij kunnen staan zoals koolzaad, luzerne of bonen of ben je imker die nog een goede locatie zoekt om zijn bijenkasten te plaatsen meld je dan bij Mevr. Mellema (info@anog.nl) of bij Dhr. Hillebrands NBV (lukina@home.nl).

 

                     

 

 

                             

  

 

Contactgegevens

Secretariaat van de NBV-Groep Groningen:


R. Dekker, Penningmeester

A. 't Hart, Voorzitter

F. Broersma, secretaris
fbroersma@denhornonline.nl