Informatiebronnen

BELANGRIJK BERICHT VAN DE BIJENGEZONDHEIDSCOÖRDINATOREN!

 

Werkgroep diagnose bijenziekten

 

Aan alle imkers in Drenthe en Groningen,

 

Had u een probleem met de bijen dan kon u een monster bijen naar Bram Cornelissen van Bijen-WUR sturen voor onderzoek op ziekten of plagen. Bram heeft veel expertise opgebouwd, maar dat zit alleen bij hem in Wageningen.

 

Zoals u in Bijenhouden heeft kunnen lezen wil Bram daar verandering in brengen, hij wil de expertise dichter bij de imkers brengen. Daartoe heeft hij een oproep gedaan aan bijengezondheids-coördinatoren om regionaal werkgroepen te vormen om ingezonden monsters bijen uit hun regio te onderzoeken. Bram blijft altijd beschikbaar voor raad en daad.

 

De bijengezondheidscoördinatoren van Groningen en Drenthe hebben besloten om als één groep op te treden. De leden van de werkgroep zijn redelijk goed verdeeld over beide provincies. Wilt u een monster bijen laten onderzoeken dan kunt u zich tot het dichtstbijzijnde werkgroep lid wenden, zie adressenlijst. De uitslag van een ingestuurd monster kan enige tijd op zich laten wachten daar de werkgroep niet zeer frequent bij elkaar komt.

Ondergetekende is coördinator van de werkgroep. 

Namens de werkgroepleden,

Jan Enne Dees.

 

Adressen van de werkgroep leden:

 

Christiaanse, Ruud      De Luttergreppel 5, 7705 PK DROGTEROPSLAGEN, 0523-683030,    06-20410908,                christiaanse@solcon.nl

Dees, Jan Enne,          Borgweg 62, 9469 PJ SCHIPBORG, 0592-272383, 06-22320977,                                                jedees@hetnet.nl

  coördinator                                                        

Heidema. Lubbert,      Eksterstraat 18, 9561 BC TER APEL, 0599-583977, 06-15374057,                                               s.heidema@hetnet.nl

Kruit, Jan,                   Poortweg 2, 9561 LJ TER APEL, 0599-581471, 06-29595236,                                                        j.kruit@hetnet.nl 

 

Sluiman, Klaas,           Norgerweg 161, 9494 TA, YDE, 0592-559488, 06-53403219,                                                         sluiman.klaas@gmail.com

Vonk, Auke,              van Eemneslaan 28, 8384 WILHELMINAOORD, 0521-383490, 06-22624776,                                 info@weldaadbessen.nl.       

Willigenburg, Bert,      Dorpsstraat 65, 7907 AB PESSE, 0528-272101, 06-54900410,                                                       l.g.willigenburg@hetnet.nl

 

 

 

Contactgegevens

Secretariaat van de NBV-Groep Groningen:


R. Dekker, Penningmeester

A. 't Hart, Voorzitter

F. Broersma, secretaris
fbroersma@denhornonline.nl